Martin Mašát: Fond Double Speed rizikový zdvojnásobuje výnos akciových trhů

20. 7. 2023

Partners investiční společnost nabízí nový fond Double Speed rizikový. Ten má zdvojnásobit výnos akciových trhů a cílí na zhodnocení 15 % pro klienty. I pro retailové. Jak je fond postaven? Pro koho je určen? Kde ho lze koupit? Na tyto a další otázky odpovídá Martin Mašát, vedoucí investic Partners investiční společnosti.

Martin Mašát: Fond Double Speed rizikový zdvojnásobuje výnos akciových trhů

Partners investiční společnost vytváří celou řadu produktů, které jsou dostupné pouze poradcům Partners. S novým fondem jste ale tuto strategii změnili. Bude tedy tento produkt dostupný i pro poradce z jiných finančně poradenských sítí?

Původně naše fondy, které vytváříme a řídíme, byly jenom pro naši síť. Ale díky úspěchu a poptávce od ostatních sítí jsme se je rozhodli postupně nabídnout i pro ostatní poskytovatele a klinety. Všechny fondy, včetně nového Double Speed rizikového, budeme nabízet přes fondovou platformu Consequ, kde jsou volně k dispozici. Respektive, kdo má smlouvu s Conseqem najde v jejich nabídce i naše fondy včetně Double Speed rizikového.

Double Speed slibuje dvojnásobné zhodnocení oproti růstu indexu akciového trhu. To bývá strategie možná především pro fondy kvalifikovaných investorů. Vám se ale podařilo takový fond „protlačit“ regulací i pro drobné investory. Jak je váš fond postaven?

Záleží na tom, jak se na riziko koukáte. Zpravidla když chcete vyšší výnos, musíte jít do rizikovějších akcií. A takových příběhových „long-only“ rizikových akciových fondů nabízených běžným klientům je celá řada. Jenže každé takové téma/příběh/móda trvá 2 až 3 roky, a pak dozní. Následuje propad a příběh skončí.

Šli jsme na to jinak. Nehledali jsme nějaké „módní“ téma, ale využili jsme celosvětový akciový index MSCI World, který dlouhodobě vydělává 8 % ročně, a „pouze“ ho pomocí půjčky koupíme ještě jednou.

Lidé si sami nemohou lehce a levně půjčit na akcie. Ale fond ano. Inspiraci jsme našli u nemovitostních fondů, které používají podobný princip se zadlužením, resp. také „jedou“ na dvojnásobné páce. Výhodou našeho fondu je, že má výnosnější aktivum, které je standardně oceňované a likvidní. Úvěry si tak budeme půjčovat za mnohem menší cenu.

Mluvíte o úvěrech, ale ve skutečnosti je to poněkud složitější struktura. Využíváte opce, resp. warranty. Jak toto budete komunikovat poradcům a oni následně svým klientům?

Základní myšlenka je zdvojnásobení expozice na akciové trhy. Klasická páka se dělá pomocí úvěru. Stejně je to u nemovitostních fondů. Také se ale nakonec neptáte, jestli a jak mají půjčeno. Podobně to bude s investicemi uvnitř fondu, kde lze páku vytvořit i dalšími způsoby, a nejen pomocí úvěru. Příkladem může být například investice skrze warranty a opce s dvojnásobnou pákou, které mi pomohou jednoduše postavit tento fond a navýšit expozici na akciové trhy. Výhoda warrantů a opcí je navíc v tom, že rychleji rostou a pomaleji klesají, což při výkyvech trhů fondu ještě pomůže.

Jinými slovy říkáte, že tento fond nabízí dvojnásobné zhodnocení, ale menší než dvojnásobné znehodnocení v případě poklesu trhu…

Ano. To je ještě taková matematická výhoda tohoto fondu. I Einstein říkal, že složené úročení je osmý div světa. Růst jednoduše akceleruje sám sebe. A protože akcie v průměru rostou, tak se zvedá roste váha akcií ve fondu, a to víc zhodnocení akceleruje. Opačně to funguje při poklesu. Mnohem rychleji padají ceny akcií a jejich váha ve fondu, a tedy fond klesá pomaleji.

Na jaký index u fondu cílíte? A budete kupovat ETF na celé trhy, nebo konkrétní akcie?

Nechceme jít cestou výběru konkrétních akcií či sektorů. Myslím si, že je to hodně složitá disciplína, která často nepřináší zajímavý nadvýnos. Dodatečný výnos chceme dosáhnout tím, že nakoupíme dvojnásobek celosvětového indexu MSCI World. To je nejvíc diverzifikované portfolio na světě.

Když projde katarzí nějaký region (známe příklady Ruska či Brazílie), tak se daří jinému regionu. Když „vybuchne“ nějaký sektor (viz záporné ceny na ropě apod.), tak se daří zase jinému sektoru. A to vše se v diverzifikovaném indexu navzájem kompenzuje. Volatilita je tak nejnižší, jaká je možná. Akciový výnos 8 % tak chceme zdvojnásobit při minimální dostupné volatilitě. S fondem se dostaneme na volatilitu podobnou běžným rizikovějším akciovým fondům, ale s výrazně vyšším potenciálním výnosem.

Máte vybrané nějaké konkrétní ETF, nebo chcete portfolio skládat z ETF různých poskytovatelů?

Jako institucionální investor máme k dispozici nejen standardní ETF, ale máme i různé institucionální či v Česku nedostupné třídy ETF.

Páka většinou funguje tak, že když se daří, tak se výnos násobně zhodnocuje, ale když se nedaří, tak se pákou zvyšuje i ztráta. Vy říkáte, že propad u vás při investici s dvojnásobnou pákou bude nižší než dvojnásobný. Jak tedy vysvětlíte poradcům a oni pak svým klientům, že přestože je fond s pákou, tak při poklesu bude padat méně než růst při růstu?

Například přes hotovost. Kdyby ve fondu byla 2 % hotovosti a začaly padat trhy, tak mohu velice rychle vyskakovat z úvěrů. To např. nemovitostní fondy nemohou, ty by se dostaly do problémů. Když akcie zkorigují o 20 %, tak váha hotovosti rychle roste vzroste. A to je důvod, proč při propadu trhů fond klesá pomaleji. Váha akcií klesá mnohem rychleji než velikost fondu. A při růstu je to obráceně – při růstu stoupá váha akcií a zrychluje se kladné zhodnocení. A díky složenému úročení se vše ještě umocní.

V dlouhém investičním horizontu růst fondu o 15 % ročně natolik převáží volatilitu, že ta už nebude mít ani význam.

Jinými slovy i kdyby se z pohledu volatility nedařilo a došlo k razantním korekci, tak fond bude přesto na dlouhém horizontu dosahovat zisku.

Ano, to je základní myšlenka celého konceptu. Osobně věřím tomu, že akcie dlouhodobě rostou a to mluvím o očekáváních kolem 8 % ročně, což je hodně konzervativní odhad potvrzený 200 lety statistik. A to máme v historii světové války, atomovou bombu, světovou krizi, covid, vynález mobilu… a stejně akcie rostly průměrnou rychlostí 8 %. Pokud věříme tomu, že to půjde i dál, tak si tento výnos chceme vzít a zdvojnásobit ho. Otázkou je jen cena peněz.

Tam míří má další otázka. Pokud si chcete půjčit, tak za půjčku musíte platit úrok, pokud chcete koupit opce či warranty, ty také nejsou zadarmo. Jak to ovlivní výnos a nákladovost fondu? Počítáte s očekávaným výnosem 15 %, což je téměř dvojnásobek očekávaného růstu trhů o 8 % ročně, ale tento udávaný výnos by měl být po nákladech a poplatcích…

Ano, mluvím o čistém výnosu fondu po všech nákladech a potenciálních poplatcích.

Nacházíme se v době, kdy jsou úroky na maximu v tomto tisíciletí. Není to dlouhodobý průměr. Navíc ve fondu mohu využít úvěry proti likvidnímu aktivu, proti kterému mi banka nabídne mnohem lepší podmínky než třeba běžným kientům či nemovitostním fondům. Fond si bude půjčovat na krátká období, aby zbytečně neplatil bankám marže.

Určitě si fond nebude půjčovat za 7 – 8 % v české koruně. Kdybyste přišel jako retailový klient a chtěl si půjčit na akcie, dostanete úvěr za 12 %. Zde máme výhodu i proti nemovitostním fondům, které si musí půjčit proti nemovitosti, a to na období minimálně 5 let, tedy dráž.

A jak je možné, že takto rizikový fond lze nabízet i drobným investorům?

Několik fondů s podobnou strategií je v Evropě, zbytek je ve Spojených státech. Rozhodli jsme se tuto myšlenku přivést do Česka. Navíc jsme chtěli, aby nebyla exkluzivně jen pro bonitní klienty, ale aby šanci vydělat dostali všichni. Museli jsme projít důkladně české a evropské zákony, které umožňují využívat pro drobné klienty jen určité cenné papíry, které mají vysokou likviditu a transparentní ceny a tyto instrumenty najít a fond z nich poskládat.

Komu by měli finanční poradci tento fond doporučit? Pro koho je vhodný?

Fond patří do dynamické složky portfolií. Dovedu si představit, že do fondu směřují penzijní úspory nebo investice s horizontem nad 5 let. Ideální je pro pravidelné investice, kdy volatilita mizí v pravidelných platbách. Dovedu si představit třetinu investic z dynamické složky v tomto fondu.

Double Speed rizikový by měl dlouhodobě pobít veškerá ETF a long-only akciové fondy. Výnos 8 % dokáží dosahovat akciové fondy bez problémů. My nabízíme de facto dva fondy v jednom. Navíc stále s globální diverzifikací.

Říkal jste, že při poklesu trhů můžete rychle odprodávat pozice. Není to již na hraně či dokonce za hranou časování trhu, které alespoň podle většiny portfolio manažerů nefunguje?

Tady mícháme dvě věci. Investiční strategie fondu je jasná: Zdvojnásobit expozici do akciových trhů tím, že koupíme dvakrát index, který je široce diverzifikovaný. Mám přitom výhodu likvidity na denní bázi. Kdyby se něco stalo, přiletěli by mimozemšťani a začali po nás střílet, tak tento fond je jako jeden z mála schopný opravdu své investice zpeněžit.

Kdyby klienti vydělali a chtěli z fondu vystoupit, jsem schopný jim peníze dodat do pár dnů. To se vám třeba u realitních fondů, FKI či uzavřených fondů nestane, tam je horizont delší, nebo se odprodeje zamknou. A to je ostatně důvod, proč tento fond můžeme nabídnout i retailovým klientům.

Když jsme se o vašem fondu před rozhovorem bavili, zmiňoval jste, že byl díky přísné legislativě problém naplnit fond investičními aktivy. Jak toto může ovlivnit samotné fungování fondu?

To byl jeden z nejtěžších úkolů a to jak fond postavit a rozjet podle českých zákonů: Trvalo nám několik měsíců, než jsme poskládali investice tak, aby do fondu pasovaly a splňovaly všechny regule. Je to opravdu alchymie, protože ve fondu se řídí akciové riziko, měnové riziko, úrokové riziko, a navíc máte dost omezený investiční prostor. Ale podařilo se nám to.

Zmiňoval jste měnové riziko. Bude tento fond aktivně řídit měnové riziko?

Ano, měnové riziko musíme a budeme řídit. Je to dáno tím, že jsme v české koruně. Spousta drobných investorů si myslí, že vydělávají na amerických akciích, ale ve skutečnosti na nich prodělávají kvůli tomu, že koruna dlouhodobě posiluje. Pro eurové investory jsme raději připravili rovnou eurovou třídu fondu.

Jakým způsobem budete komunikovat s ostatními finančně poradenskými společnostmi vedle Partners, aby váš fond zařadili do své aktivní nabídky a neměli ho jen pasivně k dispozici u CONSEQu?

To je otázka spíš na obchodní oddělení. Nebojím se ale, že by fond nenašel svoji cílovou skupinu. V České republice nemá svou konkurenci. Žádná investiční skupina nic podobného českým investorům nenabízí. Svým způsobem s ním chceme jít v nejbližších měsících i do zahraničí a očekávám poptávku i od institucionálních klientů, kterým se podobný druh investice hodí pro jejich dlouhodobé strategie.

Fond je unikátní a nemá konkurenci. Projít legislativou, aby mohl vzniknout, nebylo snadné. Ale to jste již udělali. Očekáváte, že se objeví od jiného poskytovatele, od jiné investiční společnosti, podobný fond, který nyní může relativně jednoduše zkopírovat to, co vy jste tvrdě prošlapali?

Myslím si, že zde čisté zkopírování nestačí. Je nutno znalosti nejen v oblasti práva, ale hlavně i finančních trhů a komplexních investičních nástrojů. Odborníků, kteří toto dokáží moc není. Proto za celou dobu, co tu fungují podílové fondy, nikdo s podobným produktem nepřišel.

Nemyslím si, že by se brzy objevila kopie fondu. V současnosti neznám ani v Evropě víc fondů, které by fungovaly na podobných principech. Jestli jsou dva nebo tři v celé Evropě.

Jaké máte cíle získání kapitálu?

V současné době fond už běží a během několika týdnů bude dostupný i na fondové platformě CONSEQu. Sbíráme první vklady a klienti vnímají unikátnost strategie, a přitom originalitu celé myšlenky. Kapitál fondu se velice rychle blíží 100 milionům korun.

Kolik kapitálu chceme získat, záleží i na tom, jak se budou vyvíjet akciové trhy. Do konce roku bychom se chtěli přiblížit první miliardě korun. Otázkou také je, jak rychle se aktivují institucionální klienti, jako jsou penzijní fondy a pojišťovny, které potřebují dlouhodobě investovat a chybí jim výnos.

Jednu penzijní společnost máte ve skupině…

Ano, ale ta se aktivovat zrovna nemůže. Penzijní společnosti nesmí ze zákona nakupovat aktiva z vlastní finanční skupiny.

Zdroj: poradci-sobe.cz

1

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy.

Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

Více informací zde