Pomoc seniorům: Podpořili jsme nadaci Taťány Gregor Brzobohaté

4. 9. 2017

Není žádnou novinkou, že dnešní senioři na tom nejsou příliš dobře. Tíží je nejen samota, ale také nedostatek peněz. Své o tom ví i zakladatelka nadace Krása pomoci, Taťána Gregor Brzobohatá, která se seniorům snaží jejich cestu za každou cenu usnadnit. A Partners jí v jejím záměru co nejvíce podpoří, nejen svým finančním příspěvkem 100 tisíc korun, ale také projektem, který se zaměří na výuku finanční gramotnosti seniorů. Protože na učení není nikdy pozdě!

Pomoc seniorům: Podpořili jsme nadaci Taťány Gregor Brzobohaté

O tom, jak vznikla nadace, o seniorech a jejich nesnázích, nám poví zakladatelka nadace, Taťána Gregor Brzobohatá.      

Proč jste se rozhodla založit nadaci zaměřenou právě na pomoc seniorům?
Po vítězství Miss World jsem dostala nezapomenutelnou příležitost setkat se a seznámit s mnoha celosvětovými organizacemi a s jejich různými problematikami, které je třeba řešit. Tento intenzivní zážitek mě natolik ovlivnil, že jsem si uvědomila, že se chci i nadále věnovat vlastní charitativní práci. Když jsem přemýšlela o tématu, vycházela jsem ze své zkušenosti, že nejpotřebnější skupinou lidí jsou právě senioři. Impulsem byla i má rodina – mám velmi blízký vztah se svými prarodiči a pozoruji jejich vývoj a potřeby. Rodina a mezigenerační vztahy je moje téma. Zároveň jsme si nechali na začátku zpracovat průzkum, v němž se nám potvrdilo, že seniorům se v České republice věnuje stále málo pozornosti, a to jsem si přála změnit.

Co z vašich zkušeností seniory nejvíce tíží?
Práce s každým našim seniorským klientem je velmi individuální. Obecně mohu říci, že seniory nejvíc tíží osamění ve stáří anebo špatné a nevyřešené vztahy v rodině. V našem unikátním projektu Doma bez obav pomáháme seniorům žít důstojně v domácím prostředí. Zařídíme a nastavíme podpůrné služby tak, aby o našeho klienta bylo postaráno a mohl žít ve svém domácím prostředí. Nejde ale jen o materiální stránku. Máme také dobrovolnický program, kde propojujeme mladé lidi, kteří fungují jako společníci pro osamělé seniory. Naši dobrovolníci se seniorům pravidelně věnují, aktivizují je a vrací je zpět do společenského dění. Zároveň máme v týmu psycholožku, která pomáhá jak seniorům, tak domácím pečujícím, jež nadace podporuje a kteří se o seniory starají.

Jak se obecně daří seniorům s penězi. Vycházejí, nebo mají problém s nízkými příjmy?
Většina českých seniorů s důchodem nevystačí – ani na elementární měsíční nezbytnosti. Podpora důchodců je v souvislosti s jejich potřebami nedostačující. Ani firmy jim bohužel nedávají mnoho možností, jak si přivydělat, i když můžou a chtějí. Speciálně ti senioři, kterým pomáháme my, jsou většinou znevýhodnění, buď sociálně nebo zdravotně, a i proto obtížně vystačí s penězi.

Hodně se hovoří i o tom, že znevýhodněné bývají především ženy. Souhlasíte?
Určitě. Ženy i obecně hůře vycházejí s důchodem, což má hlubší důvody. Mají totiž stále za stejné pracovní místo nižší plat než muži, což je nepochopitelné. Tráví většinou několik let na mateřské, čímž vypadnou z pracovního procesu. Ženy nad 50 let se zase starají o své rodiče, často i o rodiče partnera, což je finančně vysiluje a omezuje i v hledání práce atd. Výsledek toho všeho je, že i jejich důchod je nižší. Celkem drsná realita! Ženy se navíc dožívají vyššího věku a většinou tak zůstávají na všechny výdaje úplně samy. I tohle se musí změnit a my se snažíme s nadací za tyto změny lobovat a spolupracovat jak se státní správou, tak s byznys sektorem.

V současnosti máte projekt, který pomáhá lidem nad 50 let při hledání práce. Jak nápad vznikl?
Ano, v projektu Stařešina do každé korporace jsme nejdříve upozornili na jednu z největších hrozeb, které čelí nejen ČR, ale i celá Evropa, a to je stárnutí populace a demografické změny. V projektu poukazujeme na to, že tuto situaci pociťují firmy už teď a že by se měl posilovat age management ve firmách. Také zdůrazňujeme důležitost diverzity a mezigeneračního předávání zkušeností v týmech. Vycházíme z demografického vývoje. Populace stárne a bude důležité zapojit do práce také lidi vyššího věku, kteří mohou být pro společnost přínosní.

A proč věková hranice 50+, týká se problém i dnešních padesátníků? S čím se potýkají a proč je firmy odmítají?
Bohužel ano. Postupem času jsme zjistili, že už lidé 50+ mají na trhu práce problém. Dávalo nám proto smysl projekt rozšířit a pomoct prosadit se na trhu práce také této věkové skupině. O specifickém postavení žen 50+ jsem mluvila výše. Problémem může být myšlení HR nebo vedení firmy, které upřednostňuje výkon a rychlost nad zkušenostmi a loajalitou. Dále předsudky, že lidé 50+ neumí pracovat s novými technologiemi. Je možné, že se také neumějí tak dobře prodat během pracovního pohovoru.

Jak vycházejí padesátníci s penězi? Máte zkušenost, že myslí na zadní kolečka a připravují se na důchod?
Je to velmi individuální. Jak už bylo řečeno, jsou rozdíly mezi muži a ženami. A pokud máte velmi malý příjem nebo žádný, nemůžete si pochopitelně ani dávat nic stranou. Dostanete se tak do spirály, kdy s penězi nevycházíte ani později v důchodu. Proto říkáme, že by na trhu měly být větší možnosti ve flexibilních pracovních úvazcích, které by dovolily přivydělávat si také lidem v důchodu, kteří už nechtějí nebo nemohou pracovat na plný úvazek.

Jak vnímáte po zkušenostech s trápeními starších lidí svou vlastní přípravu na dobu, kdy nebudete ekonomicky aktivní, tedy spoření, investování? Máte poradce, nebo si vše řešíte sama?
Investuji již od začátku kariéry své peníze do projektů, které jsou mimo můj obor a které vydělávají další finanční prostředky. Zároveň pracuji na byznys plánu podnikání, jenž má dlouhodobé obrysy. Spolupracuji s finančním poradcem a koordinuji s ním investice i efektivní hospodaření svých financí.

0

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK