Pojistnou událost nahlaste co nejdříve

2. 10. 2018

Aby pojišťovna vyplatila peníze při pojistné události z životního pojištění, je třeba dodržet všechny podmínky. Na prvním místě ji co nejdříve nahlásit. Konkrétní termíny záleží na podmínkách dané pojišťovny i na druhu pojištění.

Pojistnou událost nahlaste co nejdříve

U pojištění smrti mohou pozůstalí klienta pojistnou událost nahlásit po vystavení úmrtního listu, u pojištění invalidity po přiznání invalidity státem, u pojištění vážných nemocí po stanovení diagnózy,“ vyjmenovává Jana Náchodská z Pojišťovny ČS. U pojištění úrazu a pracovní neschopnosti si ověřte, zda pojišťovna vyžaduje nahlášení ještě v průběhu léčby, nebo až po jejím skončení. „Někdy totiž může být tato skutečnost klíčová pro případné plnění,“ vysvětluje Pavel Krejčík, analytik životního pojištění z Partners. Například u UNIQA pojišťovny byste měli běžné úrazy nebo pracovní neschopnost nahlásit do deseti dnů. „Samozřejmě se ale zohledňuje aktuální zdravotní stav,“ dodává Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny.

Co budete muset dokládat
Samotnou událost pak můžete nahlásit hned několika způsoby. „Nejrychlejší a nejpohodlnější je nahlásit škodu online přes aplikaci na webových stránkách pojišťovny,“ uvádí Milan Káňa z Kooperativy. Tyto aplikace jsou dnes již obvykle zcela intuitivní. Takže vás navedou, jak postupovat i co máte konkrétně doložit prostřednictvím webu, a to přesně podle vaší smlouvy.

Standardně pro hlášení není nutné znát číslo smlouvy, stačí uvést rodné číslo. „A není třeba znát ani všechna připojištění, která máte u pojišťovny sjednaná. Zobrazí se totiž jen ta připojištění, u kterých je možné škodu hlásit,“ popisuje Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny. Touto cestou je obvykle možné hlásit i více škod najednou. „Online je pak také možné sledovat stav pojistné události, položit dotaz likvidátorovi a nakonec i celou likvidaci zhodnotit,“ doplňuje Náchodská.

Pojistnou událost lze nahlásit také mailem, telefonicky nebo poštou. Vždy budete muset doložit vyplněný formulář pojišťovny a podle typu pojistné události další dokumenty, jako jsou lékařské zprávy, zprávy z průběhu hospitalizace, kopii neschopenky apod.

Kdy dostanete peníze
Termín pro pojistné plnění, tedy pro výplatu peněz, pak zákon stanovuje do 15 dnů od skončení šetření pojistné události. „Mimo jiné tedy záleží i na tom, jak rychle bude mít pojišťovna všechny podklady k uzavření případu,“ říká Jan Marek z Generali. Samotná výplata peněz už je pak ale rychlá.

V některých případech ale pojišťovny ještě před uzavřením šetření poskytují zálohy na pojistné plnění. Týká se to například připojištění pracovní neschopnosti (obvykle po dvou měsících), připojištění pro případ ošetřování členem rodiny (pokud trvá např. déle než měsíc) či hospitalizace s doprovodem (pokud trvá např. déle než měsíc). A pojišťovny umí vyřídit předběžnou likvidaci také u úrazů. „U připojištění závažných nemocí se plní většinou určitá jednorázová částka,“ říká Krejčík. „U pojištění invalidity se vyplácí buď jednorázová částka, nebo se začíná vyplácet sjednaný měsíční důchod.“

V některých případech ale mohou pojišťovny plnění krátit, či dokonce odmítnout. Tyto výluky jsou definovány v pojistných podmínkách nebo přímo ve smlouvě. Ve výlukách jsou např. události, ke kterým došlo pod vlivem alkoholu či při kosmetických zákrocích, jež nejsou z lékařského hlediska nezbytné. A u některých pojišťoven jsou vyloučeny např. také události, které se stanou při rizikovém sportu.

Zdroj: Lidové noviny

0

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK