Co všechno se dá pojistit

30. 8. 2018

Základem životní pojistky je pojištění na smrt a pro případ invalidity. Myslet byste ale měli i na závažná onemocnění a delší pracovní neschopnost. Až poté řešte běžné nemoci či drobnější úrazy, které váš rozpočet tolik neohrozí.

Co všechno se dá pojistit

Nejčastější příčinou úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy, kam patří choroby související s vysokým krevním tlakem, cholesterolem, cukrovkou a kouřením, a dále onkologická onemocnění. Stejně tak jsou vážná onemocnění a těžké úrazy hlavní příčinou invalidity.

Pro představu, v roce 2017 vyplácela ČSSZ více než 424 000 invalidních důchodů měsíčně. Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně přitom činil průměrně 10 655 korun, pro invaliditu druhého stupně 6922 korun a prvního stupně 5998 korun. Převažují přitom invalidní důchody třetího stupně. Okolo čtvrtiny invalidních důchodů připadá na lidi do 45 let. Propad v příjmech rodiny je tak obvykle velmi razantní – a především dlouhodobý.

Pojištění v praxi
Své o tom ví pan Tomáš. Pracoval jako řidič. V 56 letech ho ale postihlo závažné oční onemocnění, odchlípení sítnice. Bohužel i přes chirurgický zákrok má trvalé poškození zraku. Svou práci už tak nikdy nemůže dělat, což je pro rodinu s dvěma dospívajícími dětmi velká rána. Panu Tomášovi byl přiznán invalidní důchod III. stupně. „Vzhledem k tomu, že měl sjednané pojištění invalidity III. stupně, vyplatila mu pojišťovna dohodnuté plnění ve výši 500 tisíc korun. A v případě, že klient doloží, že se diagnóza nezměnila, vyplatí pojišťovna po 1,5 roku dalších 500 tisíc korun,“ říká Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny. Díky tomu, že má pan Tomáš sjednané také zproštění od placení pojistného, jeho smlouva nadále pokračuje, přičemž pojistné hradí pojišťovna. V případě jiné pojistné události by tak mohla pomoci znovu. Nemoci se ale nevyhýbají ani zcela mladým lidem. Takovým případem je i vysokoškolský student František. Byl zdravý, hrál závodně fotbal. Přesto ho postihl infarkt. Zkomplikoval mu studium i sportovní kariéru. Peníze z pojistky, kterou si sjednal hned v 18 letech, se mu tak hodily. „Za plnění z rizika velmi vážných onemocnění dostal 500 tisíc korun,“ říká Jana Náchodská z Pojišťovny ČS. Tomáš tak zvládl zaplatit pobyt v lázních, následnou rehabilitaci i kosmetickou operaci, díky které již nemá po operaci srdce na těle ani památky.

Tyto případy dokládají, že základem životní pojistky by mělo být krytí těch nejzávažnějších rizik, tedy pojištění pro případ smrti a invalidity. Pozor ale, ověřte si, které stupně invalidity pojistka kryje. Zvláště v základních variantách totiž bývá jen III. stupeň invalidity. Pokud nemáte dostatečné finanční rezervy, stojí za zvážení také pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti, například od 30. nebo 60. dne nemoci.

Pojistky kryjí desítky diagnóz
Rozhodně by v pojistce nemělo chybět pojištění závažných onemocnění. I proto, že počty vážně nemocných lidí rok od roku stoupají. Pojišťovny na to reagují a okruh diagnóz, na které se pojistky vztahují, aktualizují podle dlouhodobých zdravotních statistik. Moderní životní pojistky tak dokážou pokrýt naprostou většinu vážných onemocnění, která se v naší populaci běžně vyskytují.

„Mezi pojistitelná závažná onemocnění řadíme například rakoviny, infarkt myokardu, roztroušenou sklerózu, ztrátu končetin, ztrátu zraku, Parkinsonovu nemoc, slepotu, hluchotu, mrtvici, selhání ledvin, encefalitidu, meningitidu, paralýzu, Alzheimerovu chorobu či horečku ebola,“ vypočítává Jan Marek z Generali.

Například Uniqa pojišťovna u závažných onemocnění aktuálně kryje 36 diagnóz u dospělých a 17 u dětí. Česká podnikatelská pojišťovna kryje 26 vybraných onemocnění u dospělých a 26 u dětí, v základní variantě jich je ale zahrnuto jen několik, kompletní ochranu dostanete s rozšířenou verzí.

Rozdíl může být také ve stadiích nemoci, kterou daný „balíček“ kryje. Typicky se jedná třeba o onkologická onemocnění. V základních variantách je obvykle zahrnuta jen rozvinutá forma rakoviny. „V případě varianty exclusive se pojistné plnění vztahuje i na nerozvinutou rakovinu in situ,“ dodává Milan Káňa z Kooperativy.

„K tomu pak existuje celá řada připojištění, která vám mohou pomoci i s dalšími životními situacemi,“ říká Ivana Buriánková z České pojišťovny. Setkat se tak můžete například s pojištěním asistované reprodukce, pojištěním jednodenní chirurgie, příspěvkem na nákup léků u pojištění onkologických a závažných onemocnění, pojištěním poúrazové péče, závažných následků očkování, pojištěním ošetřování dospělého při úrazu i nemoci nebo třeba s možností zajištění názoru druhého lékaře, léčby v zahraničí či konzultace s psychologem. Možné je dokonce i pojištění proti ztrátě řidičského průkazu.

Co o vás pojišťovna bude chtít vědět
Cena za pojistku se odvíjí od vašeho věku a zdravotního stavu. „Při sjednávání pojistky proto budete muset vyplnit zdravotní dotazník,“ říká Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny. V tom pojišťovna zkoumá všechny údaje, které by mohly mít vliv na pojištění. „Jedná se o zdravotní stav klienta, léky, které užívá, dále například i váhu, výšku a jeho genetické dispozice,“ popisuje Čapková.

Pokud je třeba některé uvedené informace ověřit nebo zpřesnit, vyžádá si pojišťovna po ošetřujícím lékaři výpis z vaší zdravotní dokumentace. „Od určité výše pojistné částky musí proběhnout zdravotní prohlídka,“ doplňuje Káňa. „Do zdravotního dotazníku uvádějte vždy pravdu, raději více než méně,“ upozorňuje Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners. „Pokud byste totiž něco záměrně neuvedli, mohlo by to mít v budoucnu následky – pojišťovna by mohla odmítnout pojistné plnění.“

Na základě těchto dat se stanovuje pojistné. Pokud není člověk úplně zdravý, aplikuje pojišťovna při stanovení ceny pojistného přirážky nebo například pro konkrétní diagnózu omezí limit pojistné částky a někdy konkrétní onemocnění z pojistné ochrany úplně vyloučí. „Například vysoký tlak u starších lidí většinou nevnímáme jako překážku. U mladších lidí je většinou důvodem ke korekcím smlouvy jejich nadváha, kouření, stres a podobně,“ uvádí Marek.

Zdroj: Lidové noviny

0

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK